Vertrek Ibe Pelgrim

Tot onze grote spijt heeft Ibe Pelgrim onlangs besloten te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. In de ALV van april is al gemeld dat hij niet herkiesbaar wilde zijn voor een tweede termijn, maar bij het ontbreken van een opvolg(st)er aan wilde blijven tot er zich een nieuw bestuurslid voor de portefeuille ‘Dieren’ zou melden.
Hoewel die opvolging nog steeds niet gevonden is, heeft Ibe nu om persoonlijke redenen alsnog besloten de knoop door te hakken en het bestuur van de vSKBN te verlaten. Het bestuur betreurt zijn besluit, maar respecteert het uiteraard.
Ibe heeft er altijd voor gezorgd dat er binnen het bestuur steeds weer veel aandacht werd gevraagd voor dieren in het algemeen en dierenwelzijn in het bijzonder. Wij zullen die inbreng missen.
We zijn dankbaar voor zijn inzet voor de vSKBN en zijn blij met zijn toezegging om voorlopig onze contactpersoon te blijven bij o.a. KleindierNed.

Het vertrek van Ibe laat een lege plek achter m.b.t. vooral dierenwelzijn en opleidingen in het kader van dierverzorging. Wij zijn dan ook nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid voor deze portefeuille. Er spelen immers een aantal belangrijke zaken, zoals de huis- en hobbydierenlijst, vogelgriep, q-koorts en natuurlijk onze leidraden voor dierenwelzijn.
Wil en kun jij hierin iets betekenen? Neem dan contact op met Connie Raaijmakers (voorzitter@vskbn.nl) of met Corrie Reijnhout (secretaris@vskbn.nl).

Overleg met LNV

Op donderdag 29 september hebben we op kinderboerderij De Elzenhoek uitgebreid gesproken met drie beleidsambtenaren van het ministerie van LNV. Aanleiding voor het gesprek was de nieuwe huis- en hobbydierenlijst die zij verder moeten uitwerken en voorbereiden. Wat betekent die nieuwe lijst voor de kinderboerderijen en om hoeveel boerderijen gaat het dan? Dankzij de respons op onze recente enquête konden we een goed inzicht geven in de consequenties van de voorgestelde lijst.
Het was een heel goed gesprek waarbij niet alleen de nieuwe huis- en hobbydierenlijst aan de orde kwam, maar de ambtenaren ook een beter zicht kregen op het belang van kinderboerderijen, de vele facetten ervan en onze deskundigheid.
Een eigen status voor kinderboerderijen kwam ook aan de orde. Wij zijn immers geen dierentuin of pretpark, maar ook geen speeltuin. Aan zo’n status blijken echter heel wat verplichtingen te zitten en de vraag is of het verstandig is om hiervoor te kiezen. Daarover zullen wij ons ook binnen de vereniging moeten beraden.
Of het gesprek daadwerkelijk iets oplevert m.b.t. de positieflijst is de vraag. Het voorstel blijkt wettelijk ver dichtgetimmerd, zodat er weinig speelruime overblijft voor uitzonderingen. Zeker is wel dat de Nederlandse kinderboerderijen nu beter op het netvlies staan bij LNV. En dat maakte dit gesprek meer dan de moeite waard!

Vogelgriep

Het is je vast niet ontgaan: met ingang van 5 oktober geldt weer een landelijke ophok- en afschermplicht voor locaties met risicovogels. Het besluit is genomen met het oog op de verhoogde risico’s door o.a. het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek.
De afschermplicht geldt dus weer voor alle kinderboerderijen in Nederland.

Save the date: 17 november 2022

Voor onze volgende ALV/Ledendag hebben we een geweldige locatie gevonden: het Natuurmuseum in Tilburg. Verder kun je die dag een bezoekje brengen aan de vlakbij gelegen kinderboerderij Maria Goretti en samen met je collega’s aansluiten bij het ‘dierenthema’ van die dag. Over het thema zijn we nog in gesprek, maar wie die middag onze gast is, weten we wel: Carina den Hartogh. Wie er de vorige keer ook bij was zal zich haar vast nog herinneren: zij is de enthousiaste dierenarts die toen zo boeiend kon vertellen over verloskunde bij dieren. We zijn heel blij dat zij ook nu weer van de partij is met deze keer natuurlijk een ander actueel thema.

Het belooft een geweldige dag te worden. Blokkeer dus je agenda voor die dag en zorg dat je erbij bent! Wij maken alvast een pagina aan op onze site waarop we meer informatie met jullie delen zodra die beschikbaar is.

Extra financiën en kosteloos advies

Ken je Kern met Pit? Die helpt al meer dan 45 jaar burgerinitiatieven, zoals buurtmoestuinen, beweegroutes, repaircafés en speeltuinen. Initiatieven die worden geselecteerd, krijgen een eigen adviseur, workshops, evenementen en gratis advies van ingenieursbureau Arcadis.
Lukt het je om samen met je buurtgenoten het project binnen één jaar te realiseren? Dan krijgen jullie ook nog eens 1000 Euro.
Meer weten? Ga naar www.kernmetpit.nl. Je kunt je inschrijven tot 1 november, dus haast je!