Bij een leghennenbedrijf in Bad Bentheim, net over de grens in Duitsland, is begin juli vogelgriep uitgebroken. Het gaat bij deze besmetting om een zeldzame variant, namelijk H7. Gelukkig zijn er in Nederland (nog) geen aanwijzingen dat H7 circuleert onder wilde vogels.

Vervoersverbod in Denekamp en De Lutte

In verband met deze uitbraak geldt in een cirkel van tien kilometer rond het getroffen bedrijf een vervoersverbod. Dit verbod heeft betrekking op pluimvee en broed- en consumptie-eieren, maar geldt ook voor de afvoer van mest van vogels, voor gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten die afkomstig zijn van bedrijven met vogels. Ook het Nederlandse Denekamp en De Lutte vallen binnen dit gebied. De gemeente Dinkelland, waar Denekamp onder valt, benadrukt dat ook hobbykippenhouders en kinderboerderijen hun volières moeten afschermen, om te voorkomen dat de dieren daar in contact komen met wilde vogels.

Er wordt gewerkt aan een vaccin

De eerste resultaten zijn positief en nu wordt ook het effect van het vaccin op de langere termijn onderzocht. Het ministerie wil grootschalige vaccinatie op pluimveebedrijven mogelijk maken. Het is nog onduidelijk wanneer de vaccinatie ook beschikbaar komt voor houders met kleinere aantallen dieren, zoals hobbyhouders en kinderboerderijen. De monitoringseisen van de EC en de hoge kosten spelen hier een belangrijke rol. KleindierNed (waar ook de vSKBN onderdeel van is) zet zich ervoor in om het vaccineren ook voor deze doelgroep mogelijk te maken.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over deze uitbraak en actuele ontwikkelingen rond vogelgriep.