Op 29 mei zagen we elkaar bij Natuurcentrum Gorinchem voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) en ledendag. Op de agenda van deze ALV stond aangekondigd dat we de jaarrekening 2023 en het verslag van de kascommissie aan jullie zouden voorleggen.

Helaas ontvingen wij de stukken pas een dag vóór de ALV. Dit was te laat voor bestuur en leden om zich hier goed op voor te bereiden. Bovendien kon de kascommissie de boeken en de daarbij behorende bescheiden hierdoor niet nauwkeurig controleren. Jullie moesten het op 29 mei doen met een korte toelichting van de penningmeester. Daarom organiseren we een extra digitale ALV op donderdag 4 juli om 11:00 uur.

Meld je vóór 21 juni aan

Tijdens de digitale ALV legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 2023. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen.

Sluit je ook aan bij deze digitale ALV? Meld je dan aan via de knop hieronder of stuur een e-mail naar secretariaat@vskbn.nl. Je ontvangt dan voorafgaand aan de ALV een link naar de digitale vergadering. Let op: meld je aan vóór 21 juni.

Meer informatie voor leden