Persbericht vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland

Dierenwelzijn op de kinderboerderij

Voor de vSKBN gaat dierenwelzijn over de kwaliteit van leven, waarin het dier een positieve staat van welzijn ervaart en natuurlijk gedrag kan vertonen. Stads- en kinderboerderijen zorgen voor de optimale fysieke en mentale gezondheid van hun dieren met passende huisvesting, goede verzorging en gezonde voeding. Respect voor de eigen waarde van het dier, zijn natuurlijk behoeften en voorlichting-en-educatie daarover staan centraal.

In een onlangs verschenen publicatie van Comité Dierennoodhulp wordt een beeld geschetst dat lijnrecht staat op deze visie van de vSKBN, op de normen en waarden van onze ca. 250 leden en op onze eigen ervaringen met Nederlandse kinderboerderijen. Wij herkennen ons dan ook in het geheel niet in deze praktijken. We distantiëren ons van de in het persbericht genoemde handelswijzen met dieren en betreuren het ten zeerste als deze situaties nog steeds voorkomen.

Verbetering dierenwelzijn
Dierenwelzijn is voor kinderboerderijen altijd al een belangrijk punt van aandacht geweest. In onze gesprekken met leden merken wij dat er steeds meer aandacht is voor de intrinsieke waarde van het dier en dat er continu wordt gewerkt aan de aanpassingen die dit kan vragen aan de organisatie en locatie.
Ook voor de vSKBN is verdere verbetering van dierenwelzijn op kinderboerderijen een belangrijk speerpunt. Een voorbeeld daarvan is de totstandkoming van ons Kwaliteitsbewijs. In het bijbehorende handboek is de zeer uitgebreide wetgeving waar kinderboerderijen mee te maken hebben op een overzichtelijke wijze bijeen gebracht. De checklist biedt een praktisch handvat om alles punt voor punt door te nemen en aandachtspunten waar nodig aan te pakken.
We motiveren en stimuleren onze leden om dit vSKBN Kwaliteitsbewijs te behalen en bieden ondersteuning met o.a. regionale workshops.
Daarnaast is er een actuele dierenwelzijnsvisie opgesteld. Hierbij hebben we ons o.a. laten leiden door de visie van de RDA. Onze visie is op dit moment nog een concept en zal na bekrachtiging door de leden tijdens de komende ALV (november 2022) een volgende stap zijn in het beleid omtrent dierenwelzijn.
Verder werken wij aan leidraden voor de meeste diersoorten die op kinderboerderijen gehouden worden. Deze leidraden geven uitgebreide informatie over alles wat een diersoort specifiek nodig heeft om zich gezond en gelukkig te voelen.

Bijlage: Dierenwelzijnsvisie vSKBN

Deel van onze mail aan het Comité Dierennoodhulp: