ANBI

Wij hebben bij de Belastingdienst de ANBI-status verkregen per 1-1-2019.

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. En dat geldt zeker voor de vSKBN.
Wat onze doelen en ons beleid hiervoor zijn, lees je in onze statuten en wijziging statuten november 2019, ons huishoudelijk reglement en ons beleidsplan. Hoe wij er financieel voor staan? Kijk in de goedgekeurde Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022. Ons bestuur werkt geheel vrijwillig en onbezoldigd.

ANBI zijn betekent ook belastingvoordeel. Er zijn regelingen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. En ook belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting.

Geef je wel eens geld aan een goed doel? De vSKBN kan zo’ n goed doel voor je zijn. In dat geval mag je onder voorwaarden je schenking aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapbelasting. Zodra vSKBN is aangemerkt als ANBI, dan weet je zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden. Voor ANBI’ s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard komt de schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI en in dit geval van de vSKBN.

Postadres:
Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland
Slijperhof 40
4902 DJ Oosterhout

Ons fiscaal nummer: 851854928

Overweeg je om vSKBN iets te schenken? Neem dan eerst contact met ons op.

Contact opnemen

vSKBN is de overkoepelende organisatie voor kinderboerderijen.
Heb je een vraag die niet voorkomt in de veel gestelde vragen? Vul dan het contactformulier in.
Wil je dat wij je bellen? Noteer dan ook je telefoonnummer in het contactformulier.
Heb je een vraag voor een kinderboerderij in de buurt, neem daar dan zelf contact mee op.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder