Per 1 juli gaat de nieuwe huis- en hobbydierenlijst in. Op deze lijst staan de zoogdieren die je vanaf 1 juli 2024 mag kopen, houden, verkopen en mee mag fokken. Je vindt de lijst op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bekijk de lijst

 

Dieren die niet op deze lijst staan

Heb je op 1 juli 2024 een zoogdier(en) dat niet op de lijst staat, dan moet je kunnen bewijzen dat het dier voor die datum al in Nederland was. Bijvoorbeeld met een aankoopbewijs, dierenpaspoort of rekening van de dierenarts. Het moet duidelijk zijn dat het om dit dier gaat. Deze dier(en) vallen dan onder het overgangsrecht. Dit betekent dat:

  • Je het dier mag houden tot het doodgaat;
  • het dier doorverkocht of doorgegeven mag worden;
  • je vanaf 1 juli 2024 niet meer mag fokken met het dier.

Er geldt een aantal uitzonderingen

  • Dierentuinen met een dierentuinvergunning mogen dieren houden die niet op de lijst staan.
  • Je mag dieren in een noodsituatie vervoeren. Bijvoorbeeld naar een dierenasiel.
  • Voor damherten en edelherten geldt een vrijstelling. Deze dieren staan niet op de lijst, maar je mag ze toch houden en er mee fokken.

Naar de rechter

Naar aanleiding van deze lijst heeft KleindierNed een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Op 2 juli heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan, maar daarbij geen inhoudelijk oordeel gegeven. De rechter ziet op dit moment geen mogelijkheden om een schorsing van de lijst te bewerkstelligen. Met andere woorden: de werking van de Huis- en hobbydierenlijst blijft (voorlopig) gelden. KleindierNed werkt aan nieuwe stappen, we houden jullie op de hoogte!
Benieuwd naar de volledige uitspraak van de rechter? Klik dan hier.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van het RVO of de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)