Vogelgriep

Update januari 2023

Voorkom vogelgriep bij je vogels

Het duurt al zo lang…maar het risico is niet voorbij! Niets doen is geen optie.
Tussen 1 augustus en 1 december 2022 raakten alleen al 14 hobbyhouderijen met meer dan 50 dieren besmet plus een onbekend aantal met minder dan 50 vogels. Achteraf zeggen deze houders: ‘Als ik had geweten dat mij dit zou overkomen, had ik vast betere maatregelen getroffen.’

Welke maatregelen?
Er geldt een landelijke afschermplicht voor hobbyrisicovogels. Soms wordt deze tijdelijk beperkt tot een aantal regio’s. Voor de juiste informatie zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/ophokplicht

Risicovogels zijn:

 • hoenderachtigen, zoals kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, patrijzen, pauwen, parelhoenders
 • watervogels, zoals zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns
 • loopvogels, zoals struisvogels, nandoes, kasuarissen, emoes en kiwi’s

Vermijd dat wilde watervogels op je terrein komen. Zij vormen het grootste risico voor een besmetting. Dit is het allerbelangrijkste. Dus:

 1. Houd de vogels binnen een omheining.
 2. Voer de vogels binnen, of gebruik trapbakken, heel belangrijk.
 3. Scherm het terrein van boven af met linten of draden.
 4. Gebruik dubbel (windbreek)gaas bij verbinding met open water.
 5. Vermijd een vrije aanvliegroute wilde (water)vogels door aanplanting van bomen en heesters.
 6. Bij meerdere vogelsoorten: houd watervogels gescheiden van andere vogels.
 7. Laat een niet-vogelhouder direct dode vogels uit de omgeving verwijderen.

Wat te doen als je dode vogels vindt in jouw omgeving?

 1. Bij voorkeur niet zelf, maar door een niet-vogelhouder dode vogels per direct uit de omgeving verwijderen. Veren van dode vogels kunnen 30 dagen besmet blijven. Eksters en roofvogels dragen bij aan verspreiding van dit materiaal, mogelijk naar uw locatie.
 2. Ga met de rug naar de wind staan, omvat de dode vogel met een plastic zak. Rol deze zak zorgvuldig dicht en laat deze in een andere schone zak glijden en sluit deze af. Voer deze af naar de gemeentewerf. Begraven ter plekke mag ook, maar zonder plastic en minimaal 40 centimeter onder maaiveld.

Wat gebeurt er als je getroffen wordt door vogelgriep?

 1. Bij een verdenking ben je verplicht dit te melden bij je dierenarts of bij de NVWA (045) 546 31 88.
 2. Op een hobbylocatie met minder dan 50 dieren verwijst de NVWA je meestal naar de plaatselijke dierenarts.
 3. De plaatselijke dierenarts komt op je houderij en neemt monsters. De monsters worden gestuurd naar DSU-CVI. Na een positieve uitslag komt de NVWA en neemt ‘ambtelijke’ monsters.
 4. Als de uitslag van de monsters vogelgriep bevestigt dan komt de NVWA de ruiming bespreken.
 5. Bij een houder met meer dan 50 dieren wordt een vervoersverbod voor alle vogels ingesteld voor 30 dagen in een cirkel van 10 km. Dus ook voor commerciële houderijen in het gebied.

Vogelgriep is een zoönose
Vogelgriep is een ziekte die van dier naar mens en soms ook omgekeerd kan overgaan. De huidige variant is weliswaar minder gevaarlijk voor de mens, maar dit kan veranderen. Door de wijze van houden van onze dieren en de snelle herkenning van vogelgriep zal een vogelgrieppandemie onder mensen in ons land niet snel kunnen ontstaan.
Dat neemt niet weg dat je besmet kan raken door contact met besmette vogels. Dit kan tot griepachtige verschijnselen leiden waaronder ontsteking van het oogslijmvlies. Daarom is het altijd belangrijk bij klachten aan de huisarts te melden dat je vogelgriepgevoelige dieren hebt. De huisarts kan dan de juiste instanties raadplegen.

Deze aanbevelingen zijn opgesteld door KleindierNed op basis van een evaluatie van de uitbraken op kleinschalige houderijen tot 250 dieren en een bespreking hierover met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Heb je nog vragen dan kun je terecht op de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding

Meer informatie vindt je (na inloggen), in het ledendeel.


Eerder informatie

Op dit moment is er sprake van een zeer besmettelijke variant (nieuw serotype). Daarom gelden er strenge maatregelen:

 • Er is op dit moment geen goed werkend vaccin tegen de vogelgriep, maar er wordt wel volop onderzoek naar gedaan. Zo worden er proeven gedaan in Frankrijk met eenden en in Nederland met kippen.
 • Sinds 03-11-2021 geldt een bezoekverbod vogelverblijfplaatsen, zoals volières. Alleen noodzakelijk bezoek is toegestaan, mits de hygiëneprotocollen worden nageleefd.
 • Sinds 26-10-2021 geldt er een ophok- en afschermplicht.
  Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels m.u.v. loopvogels en fazanten.
  Afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels: hoenderachtigen, loopvogels en watervogels
 • Sinds 26-10-2021 geldt een tentoonstellingsverbod voor risicovogels.

Op deze sites vind je veel nuttige en actuele informatie:

Vanuit de vSKBN hebben we goede contacten met LNV en andere betrokken instanties over de vogelgriepmaatregelen. Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje naar: secretariaat@vskbn.nl.