Wat betekent Vogelgriep in Oost Europa en Denemarken voor Nederland en Kinderboerderijen?
De Deskundigengroep dierziekten is door de minister van LNV om advies gevraagd. De minister heeft besloten vooralsnog geen ophokplicht voor pluimvee in te stellen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn wilde vogels verantwoordelijk voor de nu bekende uitbraken in Oost Europa en Denemarken. Het is niet waarschijnlijk dat er nu besmette vogels in Nederland zijn. In Nederland, Belgie en Duitsland zijn nog geen met HPAI besmette bedrijven of hobbylocaties gevonden.

De najaarstrek van wilde watervogels is achter de rug. Alleen als het plotseling streng winterweer wordt en er onvoldoende voedsel is voor de vogels op hun winterbestemming, kunnen we een trek naar het westen verwachten. De komende twee weken wordt er gelukkig geen omslag in het weer verwacht. De kans op vogelgriep is dus klein op dit moment. Maar we moeten wel alert blijven.

vSKBN heeft contact met het ministerie van LNV, de NVWA en het landelijk kennisnetwerk van houders van boerderijdieren ‘Levende Have’. Zodra de situatie verslechtert, horen wij dat en melden wij dit aan onze leden. Op dit moment zijn maatregelen dus niet nodig.