Wat gebeurt er veel, mensen! Wij doen ons best om al onze leden zo goed en snel mogelijk te informeren, maar soms buitelen de gebeurtenissen over elkaar (en dus ook over ons) heen.

Op de website staat nu een tweede update met onze adviezen naar aanleiding van de persconferentie van de regering op 23 maart. Nog niet gezien? Klik dan hier.

Wij vinden het belangrijk dat het beroep van dierenverzorger wordt opgenomen op de lijst met cruciale beroepen. Voor sommigen van jullie is dat nu al van belang met het oog op de kinderopvang, maar mocht het op enig moment tot nog strengere maatregelen komen, dan MOET dat echt gebeuren. De dieren moeten immers goed verzorgd blijven worden!

Wij hebben hierover een goed contact gehad met het crisisteam van het ministerie van LNV en gaan ervan uit dat onze zorgen hierover worden meegenomen. Wat het ministerie vervolgens gaat besluiten, dat moeten we natuurlijk afwachten…

We staan hierin overigens niet alleen, maar trekken samen op met een aantal andere organisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Ook hier: groot en klein, samen sterk!

Laten we hopen dat verdergaande maatregelen ons worden bespaard.

Wat kun je doen?

  • Even checken bij de gemeente: Wij hebben vernomen dat gemeenten ondertussen ook aan de slag zijn gegaan met het maken van lijsten van personen die zich tijdens een grotere lockdown toch mogen verplaatsen. Informeer als kinderboerderij alvast bij jouw gemeente of dat daar ook het geval is en of jouw dierverzorgers op zo’n lijst kunnen komen.
  • Heb je vragen omdat de inkomsten op je kinderboerderij teruglopen? Neem dan contact op met de Kamer van Koophandel: 0800-2117.
  • Heb je slimme en creatieve oplossingen gevonden voor de problemen waar we nu op de kinderboerderij tegenaan lopen? Heb je bijvoorbeeld een manier bedacht om het noodzakelijke werk ondanks alles toch goed te laten doorgaan? Help je collega’s en laat het weten op onze Facebook pagina.

Wat kan er niet meer?

  • De gastvrijheidstraining op Avonturenboerderij Molenwaard is niet doorgegaan. We wachten met het vaststellen van een nieuwe datum totdat de beperkende maatregelen voorbij zijn.
  • Uitstel Ledendag. Die stond gepland op 23 april en kan dan natuurlijk niet doorgaan. De ledendag wordt naar verwachting uitgesteld tot het najaar. We wachten de ontwikkelingen af en gaan de komende tijd bedenken hoe we ondanks de crisis zoveel mogelijk aan onze bestuurlijke verplichtingen kunnen voldoen.
  • Uitstel betaling contributie 2020: voor veel boerderijen brengt deze periode ook grote financiële onzekerheden met zich mee. Aan die onzekerheid kunnen we natuurlijk niets doen, maar om de leden toch iets te steunen hebben we besloten de contributieheffing voor 2020 voorlopig uit te stellen.

Dit doen we wel!

Er wordt hard gewerkt aan de Checklist Kwaliteitsbewijs (de vervanger van het oude keurmerk) en aan een branchegerichte RI&E.

Je mag gerust weten dat onze focus de laatste weken vooral heeft gelegen op de maatregelen m.b.t. het Coronavirus. Hierdoor hebben de werkzaamheden voor de checklist en de RI&E even stilgelegen. Inmiddels zijn we er weer hard mee aan de slag. We gaan ervan uit dat we het nieuwe materiaal over een aantal weken beschikbaar kunnen stellen via onze site.

We houden jullie op de hoogte van de gang van zaken en zullen er de volgende ledendag volop aandacht aan besteden.

Vogelgriep – update 2

Het ministerie van LNV heeft op 12 februari aangekondigd dat de situatie na vier weken opnieuw beoordeeld zou worden om te bekijken of de ophokplicht dan mogelijk kon worden ingetrokken.

Op 25 maart kwam er nieuwe informatie vanuit de overheid dat de maatregelen onveranderd van kracht blijven en daarmee ons standpunt dus ook.

Onze adviezen en meer informatie vind je op de site. Nog niet gezien? Klik dan hier.
Laatste nieuws van het ministerie van LNV vind je hier.