Uitkomsten enquête

Afgelopen maandag zijn de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek dat het Mulier Instituut heeft gehouden over de gevolgen van de Corona maatregelen voor buitenspeellocaties. Aan dit onderzoek heeft ook een aantal vSKBN-leden deelgenomen en daarom willen we jullie de uitkomsten niet onthouden.

Geïnteresseerd? Klik hier.

Doe mee en teken de petitie

Uit dit onderzoek blijkt dat 39 procent van de beheerders van buitenspeellocaties zich (ernstig) zorgen maakt over de gevolgen van de coronacrisis voor hun organisatie. Denk aan speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantiekamporganisaties en Scoutingverenigingen. Daarom komen we samen met andere organisaties in actie om gemeenten op te roepen gezamenlijk een ‘Coronanoodfonds jeugd- en jongerenorganisaties’ in het leven te roepen. We doen dit met een petitie die zal worden aangeboden aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Tweede Kamer. Dit kan ook belangrijk zijn voor jouw organisatie!

Doe daarom mee en teken hier de petitie.

Tweede webinar

Op donderdag 18 juni organiseren de vSKBN en Kinderboerderijen Actief samen alweer de tweede ‘bijeenkomst op afstand’. Het doel is ook nu weer om deelnemers de gelegenheid te geven hun ‘corona’-kennis en -ervaring uit te wisselen. In de volgende update hoor je wat er besproken is.

Reacties van collega’s

Monica Peeman, Kinderboerderij Geldrop
We hebben niet meteen de oplossing maar we hebben nu in alle kranten een vraag om poorthulp gezet en brengen iedere bezoeker die binnen komt op de hoogte van het probleem. Tenslotte zijn zij het die graag binnen willen komen. Buurtapps helpen soms ook. FB en website natuurlijk, flyers. Vraag je vrijwilligers ook vrienden en familie te vragen.
Ook wij merken dat je echt iemand bij de poort moet hebben. Mensen klimmen er anders overheen, nemen geen voorwerp mee etc. Daardoor hebben we nu heel beperkte binnenlooptijden. Een paar vrijwilligers die er dan zijn vragen we nu om de beurt een half uurtje bij de poort te staan maar niet iedereen kan of wil dat en om als beheerder de hele tijd daar te staan is praktisch niet haalbaar. Ik hoop dat er bruikbare ideeën uitkomen!

Francis Prins, Ulebelt Deventer
Het is een illusie om te denken dat je toestroom echt kan beheersen. Je kan en MOET wel veel doen aan informatieverstrekking. En er daarbij rekening mee houden dat mensen niet goed lezen. Stap voor stap praktijkervaring opdoen is wat ons betreft de beste oplossing.
We hebben een mooi filmpje daarvoor. Kijk hieronder naar een filmpje op ons YouTube kanaal over de opening.

Zo kregen we ook de tip om bij de mededeling dat er geen toiletten zijn, i.p.v. alleen maar gemopper, goed uit te leggen waarom dat zo is. En daarnaast zijn we natuurlijk op zoek naar goede oplossingen.

Ook wij hebben geen capaciteit om toezicht te houden. Zowel niet door vrijwilligers als door eigen personeel. We spreken mensen daarom nadrukkelijk aan op het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid.
Gaan wij in de praktijk op afstand al zien dat het te druk is/wordt, dan nemen we contact op met de wijkagent, de BOA’s of politie. We gaan ons er dus niet zelf mee bemoeien. Deze contacten zijn al weken eerder gelegd en we hebben uitgelegd hoe wij willen werken.
Laatste redmiddel is dat we zelfstandig de poort kunnen sluiten als we dat nodig vinden. Ook dat hebben we vooraf al gecommuniceerd als optie. Het opengaan zelf was een bestuursbesluit.