Op 21 april hebben we weer een echte ledendag met ALV. Er moeten belangrijke beslissingen worden genomen en er staan interessante, praktische onderwerpen op de agenda:

 • Deskundigen die je alles vertellen over verloskunde,
 • Werken met stagiaires,
 • RI&E.

Zorg dus dat je erbij bent en GEEF JE OP VÓÓR 13 APRIL!

Waar gaan we heen?

Boerderij De Boerinn,
Mijzijde 6,
3471 GM Kamerik

(voor routebeschrijving klik hier)

Wat gaan we doen?

09.30 Inloop, ontvangst
10.00 – 12.00 Algemene Ledenvergadering
12.00 – 13.30 Lunch en gelegenheid om rond te kijken
13.30 – 16.00 In gesprek met collega’ s en deskundigen over praktische thema’s
16.00 – 17.00 Netwerktijd met een drankje

Ochtendprogramma: Algemene Ledenvergadering

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag 2021 (Bijlage 1)
 4. Financiën:
  • Presentatie jaarrekening 2021 (Bijlage 2)
  • Verslag kascommissie
 5. Beleidsplan 2022-2023: wat zijn de speerpunten voor 2022? (Bijlage 3)
 6. Bestuurssamenstelling
  Volgens het rooster van aftreden is Ibe Pelgrim aan de beurt om af te treden. We zoeken iemand die hem kan vervangen als bestuurslid met de portefeuille ‘Dieren’. Ibe is bereid deze taak te blijven vervullen tot er een vervanger/ster gevonden is. Op die voorwaarde stelt hij zich herkiesbaar.
 7. Samenwerking LOS:
  De ideeën voor de samenwerking krijgen een steeds vastere vorm. We praten jullie bij en leggen onze plannen aan je voor.
  De meest actuele informatie over de samenwerking vind je op onze site of door hier te klikken.
 8. Wat verder ter tafel komt / rondvraag
 9. Sluiting

Alle bijlagen zijn te raadplegen via deze website, onder het ledendeel (let op: eerst inloggen)

Middagprogramma: In gesprek over…

Om 13.30 uur gaan we in vier groepen met elkaar in gesprek over de volgende thema’s:

 • RI&E: moeten wij dat ook hebben en waarom dan? De Risico Inventarisatie en Evaluatie blijft een lastige verplichting voor veel boerderijen. Wij hebben een deskundige aan tafel aan wie je al je vragen kunt voorleggen.
 • Verloskunde: Do’ s en dont’s van verloskunde op de kinderboerderij door een van de dierenartsen van de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk in Harmelen.
 • Werken met stagiaires: wat zijn de verwachtingen, welke kwaliteiten zijn nodig in het werkveld, hoe worden de studenten opgeleid en wat moeten ze op de werkvloer leren, hoe kun je ze daarbij als stagebieder het beste begeleiden enz. enz.
  Stage coördinatoren van Aeres Barneveld vertellen je er alles over.

Verder zijn er tafels waar je kunt meepraten en/of je laten informeren over:

 • Samenwerking met LOS: heb je vragen of wil je met ons hierover in gesprek gaan? Dat kan! Vertegenwoordigers van het bestuur van de vSKBN en van LOS zijn aanwezig met een informatietafel waar je van harte welkom bent met vragen, ideeën en meningen. Je kunt dan ook meteen de nieuwe flyer meenemen die LOS voor de vKBN gemaakt heeft.
 • JOGG/Teamfitt: ze waren al eerder op een bijeenkomst, maar er zijn vast nog boerderijen die graag meer willen weten over een gezonder aanbod op de kinderboerderij. Vol

Tijd om te netwerken

Om 16.00 staan er lekkere hapjes en drankjes voor je klaar

Als er iets tussen komt?

Heb je je opgegeven en kun je er bij nader inzien toch niet bij zijn? Dat kan ons allemaal overkomen, maar geef het zo snel mogelijk door. Hoewel alle vSKBN-leden kosteloos kunnen deelnemen aan deze dag, zijn er voor de vereniging per persoon flinke kosten aan verbonden. Wanneer iemand niet komt opdagen zonder zich af te melden, moeten we voor die persoon wel de koffie, lunch, borrel e.d. afdragen. Daarom gaan we deze keer een rekening van € 25,- sturen aan mensen die zich wel opgeven, maar die zonder zich af te melden toch niet komen opdagen. We hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Stemvolmacht

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel graag meestemmen? Dan kun je een stemvolmacht (Bijlage 4) geven aan een collega van een andere boerderij. Die mag maximaal twee volmachten meebrengen naar de ALV.

Geef je op!

We rekenen op een goede opkomst! Kom jij ook? Meld je dan z.s.m., maar uiterlijk 13 april aan via secretariaat@vskbn.nl. Geef je ook door of je gebruik maakt van de lunch en of je na afloop nog even blijft voor een drankje en een hapje? Ook die eventuele dieetwensen moeten we ruim van tevoren doorgeven.

We hopen dat ook jij erbij bent op 21 april. Immers: ‘Groot en klein, samen sterk’!