Goed nieuws!

Heb je een vraag over dierverzorging? Of behoefte om te sparren met een ervaringsdeskundige? Vanaf nu kun je terecht bij Martin van Briemen, onze vraagbaak voor alles waar je op het gebied van dierverzorging tegen aan loopt.

Martin heeft aangeboden om zijn ervaring als dierverzorger in te zetten voor de leden van de vSKBN.
Wij zijn erg blij met zijn aanbod en hebben het met beide handen aangenomen. Hiermee kunnen we voldoen aan jullie wens die naar voren kwam uit de enquête eerder dit jaar: een rechtstreeks mailadres voor al jullie dier gerelateerde vragen. Het e-mailadres van Martin is gedeeld in de nieuwsbrief. En wil je meer over hem weten? Hij stelt zich hier aan jullie voor.

Nog meer goed nieuws!

Hogeschool van Hall Larenstein heeft de accreditatie behaald voor de nieuwe opleiding associate degree (ad) Diermanagement. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het werkveld en ook de vSKBN heeft er een bijdrage aan geleverd. Wij zien namelijk dat er ook in de wereld van de stads- en kinderboerderijen steeds meer behoefte ontstaat aan hoger opgeleide medewerkers.

De ad Diermanagement is een 2-jarige studie op het gebied van het welzijn van dieren en mens-dierrelaties. De opleiding richt zich op non-productiedieren en de sector daaromheen. Hij is op hbo-niveau en geeft een wettelijk erkend diploma. Omdat het programma qua inhoud goed aansluit op de mbo-opleidingen, is deze ad een interessante optie voor wie (vroeger) een mbo-opleiding heeft gevolgd

Locaties gezocht

Vanaf het najaar willen we regionale bijeenkomsten gaan organiseren om kinderboerderijen te helpen bij het behalen van het Kwaliteitsbewijs. Daarvoor zoeken we nog locaties. Hebben jullie op de boerderij daarvoor een geschikte plek en willen jullie die beschikbaar stellen? Meld je dan aan bij ons secretariaat. Uiteraard zijn kosten van consumpties e.d. voor onze rekening.

Ben je inleverpunt voor gebruikt vet/olie?

Veel kinderboerderijen zijn inleverpunt voor vet en olie. Maar wist je dat dit volgens de Nederlandse wet eigenlijk niet is toegestaan? In de Regeling Dierlijke Producten staat namelijk: Het is verboden keukenafval en etensresten te vervoeren naar plaatsen waar ander vee dan pelsdieren wordt gehouden of af te leveren aan eigenaren of houders van ander vee dan pelsdieren. Aangevuld met het voorhanden hebben hiervan.
Er is (nog) niet op gehandhaafd, maar er moet wel iets gebeuren om het voortbestaan mogelijk te maken. Daarom wordt in overleg met het Ministerie van LNV en de NVWA een document opgesteld met een protocol voor vet inzamelende stads- en kinderboerderijen. Met een paar eenvoudige stappen kun je dan alsnog inleverplek zijn.

Als het document officieel is vastgesteld door het Ministerie van LNV krijgen alle deelnemende kinderboerderijen hiervoor een formulier toegestuurd. Meer informatie en het concept protocol vind je hier.