Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Vertrek Ibe Pelgrim Tot onze grote spijt heeft Ibe Pelgrim onlangs besloten te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. In de ALV van april is al gemeld dat hij niet herkiesbaar wilde zijn voor een tweede termijn, maar bij het ontbreken van een opvolg(st)er aan wilde...