Dierenorganisaties slaan de handen ineen

Ons dringende beroep op het crisisteam van LNV om het beroep van dierenverzorger op te nemen op de lijst met cruciale beroepen is helaas door de overheid niet gehonoreerd. Hetzelfde geldt voor dierenambulancepersoneel en dierenartsen buiten de voedselketen. Ook zij kunnen nog steeds geen beroep doen op kinderopvang en mede hierdoor kan de noodzakelijke zorg voor dieren steeds verder in het gedrang komen.

Daarom hebben een aantal dierenorganisaties nu de handen ineen geslagen. De vSKBN trekt hierin gezamenlijk op met:

  • Stichting AAP
  • Dierenbescherming
  • KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
  • NFDO (Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties)
  • NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen)
  • World Animal Protection

In het persbericht doen we nogmaals een dringend beroep op de overheid om deze beroepen op te nemen op deze belangrijke lijst.

Hieronder het hele persbericht:

PERSBERICHT
30 maart 2020

DIERENORGANISATIES: ZORG VOOR DIEREN IN GEDRANG DOOR CORONAVIRUS

Nederlandse dierenorganisaties doen een dringend beroep op de overheid om dierverzorgers, dierenambulancepersoneel en dierenartsen buiten de voedselketen alsnog toe te voegen aan de lijst cruciale beroepen. Doordat deze beroepsgroepen niet als cruciaal beroep worden gezien, is er voor mensen met zo’n beroep geen kinderopvang beschikbaar. Als gevolg van deze en andere beperkende maatregelen om verdere uitbraak van het Coronavirus te voorkomen, komt de noodzakelijke zorg voor dieren steeds meer in het gedrang. Onvoldoende zorg voor dieren die van mensen afhankelijk zijn heeft negatieve gevolgen voor welzijn, gezondheid en veiligheid van mens en dier.

Afgelopen weken hebben de dierenorganisaties hierover gesprekken gevoerd met het RIVM en de betrokken ministeries. In alle ons omringende landen zijn dierverzorgers en dierenartsen wel erkend als cruciale beroepen. Zelfs in de noodverordening van New York worden deze beroepen ‘van essentieel belang’ genoemd. In Nederland hebben de gesprekken desondanks niet geleid tot het toevoegen van de dierenartsen, dierverzorgers, dierwelzijnsinspecteurs en dierenambulance-medewerkers aan de lijst cruciale beroepen. Tot grote teleurstelling van de dierenorganisaties zijn alleen dierenartsen die in de voedselketen werken cruciaal bevonden.

De dierenorganisaties benadrukken dat het essentieel is dat eerder genoemde professionals gedurende deze crisis hun werk kunnen blijven doen. Zorg voor dieren is dagelijks nodig, het is vaak specialistisch werk en leidt tot onaanvaardbare risico’s als dit niet door ervaren personeel kan worden gedaan. De bezettingsgraad staat echter onder steeds grotere druk door ziekte en/of beperkende corona-maatregelen. Naast huisdieren is het voor dieren in nood, in opvangcentra, asiels, kinderboerderijen en dierentuinen letterlijk van levensbelang dat ze noodzakelijke zorg blijven krijgen.

De dierenorganisaties onderkennen uiteraard de ernst van deze Corona-uitbraak en het enorme leed voor mensen. Tegelijk vinden ze dat dieren geen zorg mag worden onthouden en dat mensen die noodzakelijke zorg geven aan dieren geen onnodig risico mogen lopen. Dat is niet alleen voor de dierenorganisaties onaanvaardbaar, maar ook voor een groot deel van de maatschappij, zo blijkt uit de petities die de aflopen dagen tienduizenden keren getekend werden.

Deze dringende boodschap wordt onderschreven door de volgende Nederlandse dierenorganisaties: Dierencoalitie, Stichting AAP, Dierenbescherming, NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde), NFDO (Nederlandse Federatie voor Dierenopvang Organisaties), vSKBN (Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland) en WAP (World Animal Protection).