Belangrijke ALV

Eindelijk, het is zover! Op 25 november hebben we na lange tijd weer een echte ALV. Zorg dat je erbij bent, want we hebben niet alleen een aantal interessante en praktische onderwerpen waarover je met collega’s kunt sparren, maar er moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen.

We vragen jullie deze keer namelijk om in te stemmen met onze definitieve plannen voor een vergaande samenwerking met NUSO/Jantje Beton en SKV (Steunpunt KinderVakanties). Een hele stap voor onze vereniging, maar ook een bijna onvermijdelijke ontwikkeling met het oog op de toekomst. We merken het immers steeds vaker: je hebt een sterke branchevereniging nodig om de belangen van de stads- en kinderboerderijen goed te kunnen behartigen. De nieuwe Wet Dieren bijvoorbeeld toont opnieuw aan aan dat een stevige lobby in Den Haag van levensbelang kan zijn voor onze boerderijen….

Maar natuurlijk komen ook de reguliere agendapunten aan de orde, zoals de jaarstukken en de bestuurssamenstelling. Wat dat laatste betreft: de eerste termijn van onze voorzitter Connie Raaijmakers zit erop, maar zij stelt zich graag beschikbaar voor een tweede periode van 4 jaar. Wil jij je ook kandidaat stellen voor deze of een andere bestuursfunctie? Meld je dan aan bij ons secretariaat.

’s Middags is er alle gelegenheid om met collega’s te praten over het behalen van het Kwaliteitsbewijs, de consequenties van de nieuwe Wet Dieren, de RI&E en nog veel meer.
We zien elkaar deze keer bij Boerderij De Boerinn in Kamerik, een verrassende locatie waar je vast veel nieuwe ideeën opdoet.

Uiterlijk twee weken voor de ALV sturen we je alle informatie en de vergaderstukken toe. Één ding is zeker: het wordt een feestje om al die collega’s weer te zien. Reserveer de datum dus meteen en zorg dat ook jij erbij bent!Wil je nu al meer weten over het hoe en waarom van de samenwerking met NUSO/Jantje Beton en SKV? Op onze site hebben we een speciaal deel aangemaakt waarin we je steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen: klik hier voor alle info.

Kwaliteitsbewijs behaald!

Boerderij De Wissel in Beetsterzwaag heeft het voor elkaar: zij hebben de checklist van het Kwaliteitsbewijs helemaal afgevinkt. Een hele prestatie waarmee we ze van harte feliciteren!

Ben jij nog bezig om alle punten af te werken en loop je ergens tegenaan? Geen nood, we gaan de komende tijd een aantal regionale workshops organiseren om je daarbij te helpen. Heb je nu al een vraag of een brandende kwestie? Laat het ons weten via het secretariaat. Misschien kunnen we je verder op weg helpen.

Coronaregels

Regelmatig krijgen we vragen binnen over de corona regels.
Een voorbeeld: we hebben een koffiehoekje en mensen die daar iets eten of drinken moeten een QR code tonen. Zover alles duidelijk. Maar in diezelfde ruimte hebben we onze aquaria staan en een speelhoekje voor de kinderen. Als mensen er plaatsnemen om alleen maar naar de visjes te kijken mag dat natuurlijk. Maar hoe zit het in dat geval met de QR code?
We hebben deze en andere moeilijke vragen voorgelegd aan de speciale corona hulplijn van de KvK. Hun antwoord: de regelgeving is algemeen. Voor dit soort specifieke vragen kun je het best contact opnemen met je eigen gemeente en daar goede afspraken mee maken. Zij zorgen namelijk voor de handhaving.
Gaat je vraag over gezondheidsaspecten, bijvoorbeeld het toelaten van mensen die niet gevaccineerd zijn? Dan adviseert men contact op te nemen met de GGD.

Omdat de situatie per gemeente kan verschillen, kunnen we hiervoor dus jammer genoeg geen algemene regels geven.