Studenten van Aeres Hogeschool Dronten doen op dit moment onderzoek naar jullie ervaringen met het Kwaliteitsbewijs. In een van de vorige nieuwsbrieven hebben we jullie gevraagd hun enquête in te vullen, maar helaas zijn er tot nu toe weinig reacties binnengekomen.
Daarom nogmaals onze oproep om gegevens voor het onderzoek aan te leveren via https://forms.gle/jTmZyHCbj5Trt1BE9. Je helpt niet alleen de studenten met hun project, maar levert ook onszelf belangrijke gegevens aan. Doen dus!

Kort geding

Deze week heeft het bestuur besloten om namens de vSKBN toch een kort geding aan te spannen voor heropening van de kinderboerderijen. Het was een beslissing waar we uitgebreid over hebben gediscussieerd. Er zijn immers zoveel onzekerheden dat besluitvorming erg lastig is.
Wanneer de zitting plaats vindt, is op dit moment nog niet bekend. We houden jullie op de hoogte!

Waarom dit juridische traject?
De belangrijkste reden is dat we op dit moment zijn opgenomen in de categorie doorstroomlocaties, waar ook dierentuinen en pretparken onder vallen. De vraag is wanneer die weer open mogen en misschien nog belangrijker: onder welke condities. Wij vinden dat wij helemaal niet in dat rijtje thuis horen, maar veel meer aansluiten bij de speeltuinen. En die zijn al weer enige tijd open. Dat laatste leidt overigens tot grote verschillen in ons land. In de ene stad mag de kinderboerderij wel open, in de andere niet. En ook dat voelt niet eerlijk.
We hebben hierover meerdere keren contact gezocht met het ministerie, maar jammer genoeg nooit een inhoudelijke reactie gekregen op onze argumenten. Daarom blijft ons op dit moment niets anders over dan het kort geding door te zetten. Bovendien houden we er rekening mee dat er in de toekomst opnieuw aanscherpingen zullen komen. Dan is het goed als we op dat moment op de juiste positie worden beoordeeld.

Maar er zijn toch meer stappen die je kunt doen?
Dat klopt en dat doen we ook:

  • We hebben alle veiligheidsregio’s een brief gestuurd en van de meeste ook een reactie terug gekregen. Daarin verwijzen ze helaas allemaal naar het ministerie, maar we weten ook dat het op een aantal plekken in de veiligheidsregio wel is besproken. We hopen daarom dat dit punt via burgemeesters ook in het veiligheidsberaad terecht komt. En ook dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat we niet onderop de stapel komen als het gaat om versoepelingen.
  • We hebben contact gehad met een OMT-lid om dit onder de aandacht te brengen en mee te nemen in het OMT-overleg. Hij heeft toegezegd zijn uiterste best voor ons te zullen doen.
  • Wij hebben een aantal vragen opgesteld die naar verwachting op korte termijn in de tweede kamer zullen worden gesteld. Zo hopen we ook politiek meer steun te krijgen.

Kortom: ook de diplomatieke weg verliezen we niet uit het oog, maar we wedden op dit moment op meerdere paarden.

Een aantal van jullie is ook zelf aan de slag gegaan en heeft contact gezocht met de eigen gemeente. Soms is er een lichtpuntje omdat een boerderij toch open mag, maar in de meeste gevallen heeft dit tot teleurstellende reacties geleid.

Daarom is het belangrijk dat we samen doorgaan:   

Animal Health Regulation (AHR): update

We meldden het al in de vorige nieuwsbrief: vanaf 21 april gelden een aantal nieuwe of gewijzigde regels voor dierhouders. Is voor jou alles duidelijk of heb jij nog vragen? Veel informatie is te vinden op de webpagina’s van de rijksoverheid, NVWA en RVO. Dit overzicht geeft aan waar je de bewuste info kunt vinden op deze websites.

Doden van gezelschap- en hobbydieren

Naar aanleiding van een uitzending van Een Vandaag is op 30 maart in de tweede kamer een amendement ingediend om de wetgeving rond het doden van dieren te laten gelden voor alle gezelschapsdieren. De minister heeft besloten dat er eerst overleg nodig is met NVWA en RVO over de handhaafbaarheid. Rond 11 mei komt er een nieuw debat in de kamer.

Wanneer dit amendement zou worden aangenomen heeft dit enorme gevolgen voor de houders van gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren. KleindierNet is een samenwerkingsverband van organisaties van hobbymatige dierhouders, waar ook de vSKBN bij is aangesloten. Gezamenlijk trekken de organisaties hierin op om de minister met klem te verzoeken dit amendement te ontraden.

We wachten de ontwikkelingen af en houden jullie op de hoogte.