De Vakgroep

We zijn gestart! De eerste (digitale) bijeenkomst van de vakgroep Stads- en Kinderboerderijen Nederland is een feit. De vakgroepleden zijn voortvarend aan de slag gegaan met het maken van plannen voor de toekomst, maar extra hulp is meer dan welkom. Er moet immers veel gebeuren.

Tijdens de laatste ALV hebben we gemerkt dat er nog veel vragen zijn. Waarom is de vakgroep bijvoorbeeld zo belangrijk en waar gaan ze zich vooral wel (en niet…) mee bezig houden? In deze nieuwsbrief praten we je bij en hopen we je enthousiast te maken om mee te doen. Want we hebben ook jouw hulp nodig!

De planning
Zoals je weet, laat de definitieve besluitvorming over de fusie met LOS nog even op zich wachten. Eerst moet zeker zijn dat er voor de stads- en kinderboerderijen een aparte medewerker kan worden aangesteld. Toch gaan we alvast aan de slag, want we willen op 1 januari 2024 met een goed voorbereide en ingewerkte vakgroep aan de start staan.

vSKBN 2.0
Hoe zorgen we ervoor dat onze identiteit niet verloren gaat en thema’s als dierenwelzijn en Kwaliteitsbewijs naar de achtergrond verdwijnen? Daarover zijn goede afspraken gemaakt.
Alle inhoudelijke taken van de huidige vSKBN worden straks ondergebracht bij de vakgroep, die daarmee dus een soort vSKBN 2.0 wordt. Binnen LOS heeft de vakgroep eigen jaarplannen en een eigen budget. En ook op bestuurlijk niveau doen we mee. De voorzitter van onze vakgroep vormt samen met de voorzitters van de beide andere vakgroepen (speeltuinen en kindervakanties) en de bestuursvoorzitter het algemeen bestuur van LOS. Zo worden onze belangen ook hier goed behartigd.

Wat wel en wat niet?
De vakgroep vervult voor een groot gedeelte dezelfde taken als de vSKBN nu, maar hoeft zich niet langer bezig te houden met allerlei administratieve werkzaamheden. Wij gaan vooral aan de slag met de praktische zaken waar onze leden mee te maken hebben. Een paar voorbeelden:

 • Dierenwelzijn: bijvoorbeeld het opstellen van leidraden per diersoort of gidsen voor
  goede praktijken
 • Kwaliteitsbewijs up to date houden
 • Workshops en/of ledendagen organiseren
 • Nieuwsbrieven opstellen over specifieke vSKBN-thema’s
 • Relaties onderhouden met organisaties als KleindierNed, LNV, Aeres, Dierenbescherming, enz.

Veel werkzaamheden hoeven we straks niet meer (helemaal zelf) te doen en dat scheelt enorm. Denk maar aan:

 • Financiën en contributies
 • Secretariaat
 • Fondsenwerving
 • Algemene nieuwsbrieven
 • Website/social media
 • Ledenwerving
 • ALV organiseren

Oproep
Op dit moment bestaat de vakgroep uit 4 enthousiaste mensen, maar dat is natuurlijk niet genoeg. Daarom zoeken we uitbreiding van dit team. Heb je het komende jaar (eventueel in een bepaalde periode) wat tijd beschikbaar en wil je ook een bijdrage leveren aan een van de thema’s van de vakgroep? Geef je dan snel op via secretariaat@vskbn.nl.
We hebben je nodig, dus doe mee!!!

Projectmatig
Leden van de vakgroep gaan meestal aan de slag met een bepaald project en voor een bepaalde tijd. Begin en eind zijn dus van tevoren afgesproken. Heb je in een bepaalde periode weinig tijd? Dan hoef je je dus geen zorgen te maken. Later kun je opnieuw aansluiten of een nieuw project kiezen.

 

Nieuws in het kort

 • Hoe begin ik een kinderboerderij? Met regelmaat krijgen wij deze vraag binnen. Een aantal jaren geleden is hiervoor een brochure ontwikkeld, maar die is aan herziening toe. We zoeken iemand die hier (als vrijwilliger) zijn of haar tanden in wil zetten. Iets voor jou? Geef je dan snel op via secretariaat@vskbn.nl.
 • Begin maart worden de contributiefacturen verzonden. Dit jaar werken we met een nieuw systeem, waardoor elke beheerder kan inzien of de factuur betaald is. Handig als de ‘betaler’ iemand van buiten is, bijvoorbeeld van de gemeente of een zorginstelling.
 • Heb je op de Ledendag ook zo genoten van het boeiende verhaal van de dierenarts over ‘Schapensignalen’ of kon je er toen niet bij zijn? Voor iedereen die haar presentatie graag nog eens wil nalezen: klik hier.
 • De data en locaties voor de workshops ‘Doden van dieren’ zijn bekend:
  – 6 april in Apeldoorn
  – 4 mei in Oss
  – 6 juni in Breda
  – 20 juni in Utrecht.

  Als je je al hebt ingeschreven ontvang je op korte termijn meer informatie. Mocht je je alsnog willen inschrijven, doe dat dan snel via secretariaat@vskbn.nl. Er is al veel belangstelling en vol is vol…