Van start met het nieuwe normaal

Volg je de corona-update op onze website? Dan heb je het vast al gelezen: stap voor stap gaan steeds meer kinderboerderijen weer open. En ja als er ‘één schaap over de dam is…….’
Er komen veel positieve reacties binnen op het protocol, het werkdocument en de checklist. Het is fijn om te horen dat die documenten een goede steun zijn bij de voorbereidingen voor de heropening van de boerderij.
Helaas blijkt het niet overal even eenvoudig te zijn om aan alle eisen te voldoen of om toestemming van de gemeente te krijgen om weer open te gaan. Ook dat horen we nogal eens van jullie terug.
We inventariseren al jullie ervaringen en kijken welke problemen we kunnen aanpakken. Blijf daarom de ervaringen doorgeven: wat gaat er goed, waar loop je nog tegen aan en wat lukt er bij jullie helemaal niet? Misschien kunnen wij of een van je collega’s in den lande je een tip aan de hand doen waar je mee verder kunt.
Maar hoe dan ook: zet door! Uiteindelijk komen we er wel.

Contributie vSKBN 2020

Zoals we al eerder meldden is de verzending van de contributiefacturen in verband met de coronamaatregelen even uitgesteld. Maar nu moet het dan toch echt gebeuren.
Rond 1 juli gaan we de facturen versturen. Op dat moment is ook onze nieuwe website helemaal klaar, inclusief een nieuw afgeschermd gedeelte dat alleen voor leden toegankelijk is.
Zodra je de contributie hebt betaald, krijg je een inlogcode voor dat deel van de website. Daar hebben we dan ook meteen heel veel nieuwe informatie voor je klaar staan, zoals de nieuwe checklist wet- en regelgeving en een branchegerichte RI&E, maar ook les- en activiteitenprojecten en formats voor informatieborden die je op je eigen locatie kunt gebruiken. Verder vind je er officiële stukken als jaarrekening en jaarverslag 2019 en interessante ledenkortingen voor spullen die je op de boerderij nodig hebt.
Kortom: vanaf 1 juli wordt het nóg belangrijker om lid van de vSKBN te zijn!

Project GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling)

Het GDO ziet dat er ook op kinderboerderijen en nme-centra steeds meer belangstelling is voor thema’s als klimaatbestendig (biodiversiteit en schone lucht) en waterbewust maken van steden en dorpen.
Daarom hebben ze plannen gemaakt voor een programma, getiteld Groenblauwe knooppunten. Dat plan moet nog wel gefinancierd worden en daarvoor wordt eind mei bij de landelijke overheid een verzoek ingediend voor financiële steun.
Als dat is gelukt, gaat het GDO op zoek naar organisaties die in dit kader voorlichting en/of lessen willen geven Dat kunnen ook nme-centra en kinderboerderij zijn!

Op dit moment zijn we allemaal even met iets anders bezig: we willen open! Maar er komt een tijd dat we ook weer andere zaken kunnen oppakken.
Daarom houdt de vSKBN nu vinger aan de pols. Wij volgen de ontwikkelingen en laten jullie weten als er nieuws is. Wordt dus (hopelijk) vervolgd.

Ledendag en Algemene Ledenvergadering 2020

We hopen dat de Coronamaatregelen zo ver versoepeld worden dat we jullie in november van dit jaar weer kunnen uitnodigen op een locatie. Of dat lukt en aan welke eisen die locatie dan moet voldoen, daarover valt op dit moment nog weinig te zeggen. Dat doen we dus ook maar niet….
Mocht het niet lukken om fysiek bij elkaar te komen, dan gaan we op zoek naar online opties waarbij zoveel mogelijk leden kunnen aansluiten en van gedachten kunnen wisselen. Op dit moment zijn heel veel grotere organisaties daar al mee aan het experimenteren, dus wie weet: misschien zijn daar in november wel heel interessante mogelijkheden voor. We wachten af. Spannend is het wel!