Vogelgriep

Vogelgriep lijkt niet langer een periodiek verschijnsel, maar iets waar we permanent mee te maken hebben. We zien dat er veel aandacht is voor de gevolgen voor wilde vogels en voor de commerciële houderij, maar weinig voor de tienduizenden hobbyhouders (waaronder de kinderboerderijen) in Nederland. En dat terwijl de vogelgriep en de preventiemaatregelen ook bij hen diep ingrijpen.

De vSKBN trekt samen met KleindierNed op om ook die belangen duidelijk voor het voetlicht te brengen. Uit de contacten met LNV zijn inmiddels een paar afspraken voortgekomen:

  • KleindierNed (en daarin ook de vSKBN) wordt uitgenodigd voor de klankbordgroep over veldproeven met een vaccin.
  • LNV heeft toegezegd in of kort na de zomer met een reactie te komen op de positiebepaling van KleindierNed en op de toekomst van de afschermplicht voor hobbyhouders.
  • Er wordt grondig gekeken naar het relatief lage aantal uitbraken bij hobbyhouders en naar wat dit betekent voor het toekomstige beleid.

Kortom: wordt vervolgd…
Wil je meer weten? Klik dan hier: Vogelgriep.

Hitteplan

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het een graad of 15, dus nauwelijks het moment om aan een hitteplan te denken, zou je zeggen. Maar de NVWA heeft al aangekondigd dit jaar streng te gaan controleren op hittestress, dus het is belangrijk om je nu al voor te bereiden. Zo voorkom je dat je bij een plotselinge weersomslag alsnog wordt overvallen…
Hier vind je een voorbeeld van zo’n hitteplan. Heel handig is ook de site van GD (Hittestress), met heel veel informatie per diersoort en een 7-daagse hittestress voorspelling.

Wijzigingsvoorstel wet Dieren

Hoewel het erop lijkt dat de wijziging van de Wet Dieren voorlopig op een zijspoor is geschoven, zijn we er daarmee natuurlijk niet van af.
In het tweede kwartaal van dit jaar(dus nog voor het zomerreces) zal naar verwachting een kamerbrief verschijnen met nadere mededelingen over een plan van aanpak voor het convenant en het wetgevingstraject. Wordt vervolgd dus. Meer hierover lees je op de site van levende Have: Reuring op het ministerie van LNV.

ALV/Ledendag 21 april

Verloskunde, Ri&E, werken met stagiaires, maar ook de belangrijke ontwikkelingen rond de samenwerking met LOS: dat (en meer) kwam allemaal voorbij tijdens de ALV/Ledendag op 21 april. Maar niet alleen dit afwisselende en boeiende programma zorgde voor een geslaagde dag. Dankzij het mooie weer konden we een groot deel van de dag buiten zijn en daar worden boerderijmensen altijd erg bij van…

Tijdens het ochtendprogramma kwamen vooral de ALV-punten voorbij: jaarverslag, bestuurssamenstelling en de samenwerking met LOS. Dat laatste bleek een belangrijk punt, want daarin ligt de weg naar een professionele toekomst waarin de continuïteit gewaarborgd kan worden. Ook binnen die samenwerking is inzet van leden echter onmisbaar. Via vier vakgroepen (dierenwelzijn/wetgeving, Kwaliteitsbewijs, educatie en activiteiten) heeft de vSKBN een duidelijk eigen inbreng in de activiteiten van LOS, vooral op punten die voor onze leden van belang zijn. En voor die vakgroepen zijn mensen nodig die hun steentje willen bijdragen. De boodschap kwam over: de eerste enthousiaste deelnemers meldden zich direct aan voor een vakgroep.
Na de lunch volgde het meer praktische deel van de dag en toen kwamen de deelnemers pas echt los. Bij de enthousiaste dierenarts die over verloskunde vertelde, bij de tafel van ArboNed waar het ging over de RI&E en bij de vertegenwoordigers van Aeres die inzicht gaven in het werken met stagiaires.

Zoals altijd werd de dag afgesloten met een lekker hapje, een drankje en nog even napraten met collega’s en oude bekenden.
Het hele verslag van de ALV komt op de site zodra het klaar is.

Vakgroepen

Hoe gaan de vakgroepen eruit zien? Hoe vinden we enthousiaste deelnemers en wat wordt er van hen verwacht? Het zijn een paar van de vragen waar we op dit moment druk mee bezig zijn.
We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee willen en kunnen doen. Immers, vele handen maken licht werk!
We weten dat veel van jullie best iets voor de vSKBN willen doen, maar twijfelen om zich op te geven omdat ze de handen vol hebben aan de werkzaamheden op de boerderij. Daarom willen we de vakgroepen zo organiseren dat iedereen toch zijn of haar steentje kan bijdragen. Het plan is om de taken op te delen in projecten, zodat je precies weet waar je aan begint en wanneer het werk voor jou weer klaar is. Wel zo handig als je ook druk bent met andere dingen.
Voor iedereen die zich op 21 april heeft opgegeven voor een van de vakgroepen: in alle drukte zijn een aantal gegevens verloren gegaan. Onze excuses daarvoor. Sturen jullie nogmaals een mailtje aan het secretariaat? Enorm bedankt!

En voor iedereen die meer wil weten over deelname aan zo’n vakgroep: stuur een mailtje aan het secretariaat en laat ons weten waar je belangstelling ligt. Dan komen we daar graag bij je op terug!

LOS: wat heb je er aan?

Waarom zouden we samen gaan met LOS? Wat levert het mij als lid op? Vraag jij je dat ook wel eens af? Klik dan hier voor de nieuwe brochure over de samenwerking tussen LOS en de vSKBN en over wat jij daar als lid van mag verwachten