Huis- en hobbydierenlijst: uitstel

Goed nieuws: de inwerkingtreding van de huis- en hobbydierenlijst is uitgesteld tot 1 juli 2024. Dat heeft minister Adema meegedeeld in een brief aan de Tweede Kamer van 9 juni jl. Ook de RVO houdt op haar site deze nieuwe datum aan.

Of de nieuwe datum ook echt gehaald wordt, moeten we afwachten. Wellicht leidt de val van het kabinet tot verder uitstel. We zien ook dat er binnen de politiek nog volop over gediscussieerd wordt en zelfs minister Adema heeft al laten weten zijn twijfels te hebben over het verbod op het houden van herten. Daarnaast zijn er initiatieven om de nieuwe lijst juridisch aan te vechten. Kortom: het laatste woord hierover is nog lang niet gezegd.

Wordt vervolgd dus…

Landelijk rookverbod kinderboerderijen?

Eind vorig jaar heeft staatssecretaris Van Ooijen aangekondigd dat het kabinet van plan is om het rookverbod uit te breiden met plekken waar veel kinderen komen, zoals speeltuinen en sportparken. Het ministerie van VWS inventariseert nu wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn in het uitbreiden van het rookverbod.
Binnenkort hebben we hierover een gesprek met het ministerie en daarbij willen we graag zoveel mogelijk ervaringen meenemen van de dagelijkse praktijk op kinderboerderijen. Waar loop je tegenaan? Hoe komt het dat het bij jullie gelukt is of waarom lukt het bij jullie juist niet?

Deel je ervaringen met ons via secretariaat@vskbn.nl. Zo kunnen wij ze weer delen met het ministerie en daar worden we allemaal beter van.

Regeling gebruikte frituuroliën en -vetten

We waren blij verrast met de publicatie van een wijziging in de Regeling voor dierlijke producten in de Staatscourant van 30 juni. Deze wijziging heeft vooral betrekking op de inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten op kinderboerderijen. Dat was immers tot nu toe een lastig onderwerp vanwege het verbod om keukenafval of etensresten aan te voeren of voorhanden te hebben op plaatsen waar zich landbouwhuisdieren bevinden. Het is goed te zien dat nu ook voor kinderboerderijen de mogelijkheid van inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten helder is vastgelegd.
De nieuwe regeling is tot stand gekomen dankzij de inzet van Kinderboerdijen Actief. Chapeau!

Wil je de nieuwe regeling bekijken? Klik dan hier.

Zamelt jouw boerderij nog geen vet in, maar vind je het ook belangrijk hieraan mee te doen? Je vindt alle info en de voorwaarden op Kinderboerderijenactief | ‘Vet recycle het’ – via de kinderboerderij – Kinderboerderijenactief.

Lastige vragen?

In juni organiseerde Hogeschool van Hall Larenstein een netwerkbijeenkomst waarbij ook een vertegenwoordiger van de vSKBN aanwezig was. Hierbij kwam de vraag om voorbeelden waarbij kinderboerderijen in de pers geconfronteerd worden met complexe communicatievraagstukken. De school wil deze voorbeelden opnemen in het communicatie-onderwijs van komend schooljaar en daarmee de studenten nog beter voorbereiden op de toekomst.
Dus: heb jij zo’n voorbeeld? Mail je verhaal dan naar secretariaat@vskbn.nl. Namens je toekomstige collega’s: alvast bedankt!

Voor werkgevers van kinderboerderijen:
Pensioenopbouw

Op 1 juli jl. is de Wet Toekomst Pensioen ingegaan en op grond daarvan zijn extra initiatieven genomen om meer werknemers pensioen te laten opbouwen.
Werknemers in dienst van kinderboerderijen vallen in een veel gevallen onder de Cao Sociaal Werk (welzijn). Hoewel de arbeidsvoorwaarde pensioen daar een onderdeel van is, bouwen zij op dit moment geen pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De sociale partners van de cao-tafel Sociaal Werk willen hier met ingang van 1 januari 2025 verandering in brengen.

Ben je als kinderboerderij ook werkgever? Geef dan alvast de naam, adres, woonplaats en Kvk-nummer van de organisatie door aan PGGM via: relatiebeheer@pfzw.nl. Dan nemen zij te zijner tijd contact op over een mogelijke aansluiting bij PFZW