Toekomst vSKBN: de volgende stap

Goed nieuws! Vorige week heeft SME het onderzoek naar mogelijke vormen van samenwerking met andere partners afgerond. Het is een goed en bruikbaar rapport geworden met enkele heel concrete aanknopingspunten waar we mee verder kunnen. SME heeft na gesprekken met stads- en kinderboerderijen in kaart gebracht wat de leden van zo’n samenwerking verwachten en een overzicht gemaakt van vormen van samenwerking die in beeld zouden kunnen komen.
We gaan hier nu eerst op korte termijn met het bestuur naar kijken. Daarna gaan we natuurlijk heel snel in gesprek met de klankbordgroep en met andere geïnteresseerde leden.
We vertrouwen erop dat we later dit jaar aan de ALV een of meer concrete voorstellen kunnen voorleggen voor een toekomstbestendige vSKBN.
Wordt vervolgd…

Verhoging laag BTW-tarief?

In Den Haag wordt gewerkt aan een voorstel om het verlaagde BTW-tarief voor een aantal producten te verhogen van 9 naar 21 procent. Als deze verhoging inderdaad doorgaat, kan dat grote consequenties hebben voor de kinderboerderijen, tenminste voor die boerderijen die niet BTW-plichtig zijn en de BTW dus niet kunnen verrekenen. Deze BTW-verhoging geldt namelijk ook voor zaken als hooi en stro, medicijnen voor dieren en voor veevoer.
Wij hebben hierover contact gehad met LNV en daarbij deze punten naar voren gebracht. Dit wordt meegenomen in de inventarisatie en de mogelijkheid is geopperd om als compensatie met een vorm van subsidiëring te komen. Of hier iets mee wordt gedaan moeten we natuurlijk nog afwachten…

Om goed voorbereid te zijn, hebben we een paar vragen aan jullie allemaal: ben je BTW-plichtig en zo niet, wat gaat je dit jaarlijks extra kosten en wat betekent dat voor de organisatie? Met jullie antwoorden staan we sterker! Help ons dus mee en stuur je reactie naar secretariaat@vskbn.nl.

Warenwet speeltoestellen (WAS) aangepast

Het WAS is de wetgeving voor speeltoestellen en attracties in de openbare ruimte of op andere publiek toegankelijke locaties. De bestaande wetgeving bleek echter niet voldoende en daarom is de wet per 1 juli 2023 aangepast. Voor de veiligheidsnormen van speeltoestellen verandert er weinig, maar het is nu wel beter geregeld wie er verantwoordelijk zijn en eventueel beboet kunnen worden in geval van een onveilige situatie. De nieuwe wetgeving is nog niet af, in 2024 staat een aanvulling gepland. Meer info vind je in deze flyer van LOS.

Nieuwe plastic regels

Het zal je niet ontgaan zijn: vanaf 1 juli van dit jaar gelden nieuwe regels voor het gebruik van wegwerp bekers en bakjes in de horeca. Die regels gelden ook voor de horeca op kinderboerderijen! LOS heeft hiervoor een duidelijke flyer gemaakt voor speeltuinen, die ook heel helder en bruikbaar is voor kinderboerderijen!

Workshop toegankelijkheid & inclusie

Kinderboerderijen in het werkgebied van Fonds 1818 konden al eerder gebruik maken van de mogelijkheid om de workshop diversiteit en inclusie te volgen, die door Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief is ontwikkeld.
Dankzij de samenwerking tussen Kinderboerderijen Actief, GDO en vSKBN komt deze workshop nu ook beschikbaar voor stads- en kinderboerderijen buiten dit gebied. Dat is goed nieuws voor iedereen die met deze thema’s aan de slag wil gaan. Of de workshop ook inderdaad kan worden georganiseerd is nog niet zeker. Dit hangt af van de vraag of er voldoende interesse voor is.
Ben je op je boerderij bezig met diversiteit en inclusie en wil je jouw locatie nog toegankelijker maken voor iedereen? Luister dan naar de podcast ‘Inclusief toegang’ van Kinderboerderijen Actief en geef je hier op voor de workshop.
Meer informatie over de workshop vind je hier. Je kunt ook contact opnemen met Hans de Rijk (info@kinderboerderijenactief.nl) of René Munsters (rmunsters@vereniginggdo.nl).

Jubileum Home-Start

Home-Start is een organisatie die jaarlijks 4000 gezinnen ondersteunt die wat hulp bij de opvoeding kunnen gebruiken. De 3500 ervaren vrijwilligers komen regelmatig bij gezinnen thuis langs, bieden een luisterend oor en een steuntje in de rug, maar ook praktische tips en contacten in de buurt.
De organisatie bestaat dit jaar 30 jaar en viert dit met allerlei activiteiten in het land. Misschien kan ook jouw kinderboerderij hier iets betekenen?
Kijk hier voor jouw plaatselijke Home-Start locatie.

Luistertip: Podcast NVWA en LID

Hans de Rijk van Kinderboerderijen Actief heeft weer een interessante podcast gemaakt, deze keer over het werk en de ervaringen van de NVWA en de LID.

In de podcast ‘dierenwelzijn onder controle’ gaat hij in gesprek met NVWA inspecteur Annechien Pol over haar ervaringen met kinderboerderijmedewerkers en terugkerende aandachtspunten t.a.v. de dieren. LID inspecteur Jan Smit vertelt over de verschillen tussen controles door NVWA en LID en over de consequenties die het fokken en de opvang van dieren kunnen hebben voor de verplicht bewezen kennis en kunde.

Je kunt de podcast beluisteren via deze link.

Afschermplicht verder ingetrokken

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor de Limburgse Peel. Aanleiding hiervoor is een nieuwe beoordeling van de deskundigengroep dierziekten. Deze schat het risico in alle delen van Nederland nu in als laag. Dit betekent dat de algemene ophokplicht op dit moment enkel nog geldt voor de Gelderse vallei.