Inlogcode kwijt?

Waarom lukt het me niet om in te loggen? Heb ik wel de goede inlogcode? Met grote regelmaat kwamen er telefoontjes binnen van leden die hun inloggegevens kwijt waren. Daarom hebben we het systeem nu zo aangepast dat onze leden zelf een paswoord reset kunnen genereren. Handig toch?

Update vogelgriep: vaccinate

Nieuws van Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN)

De EU-commissie ‘dierziektenbestrijden’ heeft besloten dat het vanaf 12 maart 2023 is toegestaan om te vaccineren tegen Aviaire Influenza oftewel de vogelgriep.

Dat houdt in dat er gezocht gaat worden naar vaccins die bescherming bieden tegen de vogelgriep en voldoen aan een aantal voorwaarden. Momenteel worden er als proef drie vaccins getest bij bedrijfspluimvee (ééndagskuikens) in Nederland en Frankrijk. Het rapport van deze proefresultaten verschijnt in april 2023. Daarna moeten de vaccins nog getest en geregistreerd worden.
Voor hobbyhouders is deze toepassing niet of moeilijk toepasbaar, omdat het vaccin nu alleen nog bij grote aantallen kuikens in de broederij gebruikt kan worden.

KleindierNed is het platform waarin hobbydierhouders zich verenigd hebben en waar ook de vSKBN lid van is. Gezamenlijk lobbyen we bij het Ministerie van LNV om te zoeken naar een oplossing waarbij

  • Het vaccin slechts éénmalig toegediend hoeft te worden
  • Weinig administratie noodzakelijk is
  • Geen extra pootring als identificatie nodig is
  • De kosten niet de baten overschrijden

Het blijft nog steeds heel belangrijk om voorzichtig te zijn met besmette vogels. Het virus is ook voor zoogdieren en mensen besmettelijk.

Afschermplicht

De afschermplicht voor vogels en pluimvee duurt inmiddels al zo’n 16 maanden. Dat moet voor kippen die gewend zijn in vrijheid te leven voelen als een eeuwigheid. Maar met de tijd groeien ook bij veel hobbyhouders de vragen over nut en noodzaak van deze maatregel. Zij vragen zich af of het niet tijd is voor een heroverweging ervan.
In Levende Have vonden we een kritisch artikel over de afschermplicht dat we graag met jullie delen. Geïnteresseerd? Je vindt het via deze link.

Huis- en hobbydierenlijst

In tegenstelling tot bedrijfsmatige houders van herten krijgen hobbymatige houders (bijv. eigenaren van hertenkampen en kinderboerderijen) geen vrijstelling van de nieuwe regels omtrent het houden van herten. Na 1 januari 2024 mogen er bij hobbymatige houders geen nieuwe herten meer bij komen, terwijl bedrijven door mogen gaan met het houden van herten totdat het bedrijf wordt beëindigd.
Waarom dit verschil in behandeling? Landbouwminister Adema: bedrijven hebben vaak grote investeringen gedaan waarop langdurige afschrijftermijnen van toepassing zijn. Meer informatie vind je in dit artikel van Levende Have.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) wil het verbod juridisch aanvechten, maar vindt het belangrijk dat het dierenwelzijn goed en gewaarborgd is. Daarom zou eerst precies beschreven moeten worden wat nodig is om het damhert op een goede manier te houden, in een Gids voor Goede Praktijken bijvoorbeeld.

Meer weten? Klik hier voor de brief van PVH.

Info Hoenders en Konijnen

Voeding, verzorging, huisvesting, ziektes en nog veel meer: het komt allemaal aan de orde in de nieuwe diergroepboekjes van KLN (KleindierLiefhebbers Nederland). Hoenders en konijnen zijn de eerste diergroepen waarvan een boekje beschikbaar is, maar ook voor o.a. cavia’s, kleine knaagdieren en watervogels zijn boekjes in de maak.

Geïnteresseerd? Je kunt de boekjes kosteloos downloaden via de site van KLN.

De tip van JOGG

Al enige tijd werkt de vSKBN samen met JOGG-Teamfit om het voedingsaanbod van kinderboerderijen gezonder (maar nog steeds even aantrekkelijk) te maken. Een aantal boerderijen is hier inmiddels mee aan de slag gegaan en hun reacties zijn vooral positief. Wil je ook meedoen? Kijk dan op www.jogg-teamfit.nl/buurt of neem contact op met info@teamfit.nl.
Met deze tip zet je alvast een stap in de goede richting.

Snack check
Doe de snack-check! Loop je assortiment eens kritisch langs. Wat kan er gezonder? Geef je bezoekers in ieder geval de optie om voor gezond te gaan en maak het makkelijk en aantrekkelijk om een gezond product te kopen. Denk bijvoorbeeld aan snackgroenten en hapklaar fruit, kleine porties popcorn en ongezouten noten, een bakje halfvolle yoghurt met fruit of volkoren tosti’s of panini’s met 30+ kaas.

In de volgende nieuwsbrief vind je weer een tip van JOGG!