Vaccinatie vogelgriep

We zitten er allemaal met smart op te wachten: vaccinatie tegen vogelgriep. Het lijkt de enige mogelijkheid om onze vogels en pluimvee weer de ruimte en vrijheid te geven die ze zo hard nodig hebben.

Het ministerie van LNV meldt hierover het volgende:

“In december komen de resultaten vrij voor de vaccins die mee gaan doen in een veldproef. Dit is louter gericht op de bedrijfsmatige sector. Het is ook van groot belang voor de bedrijfsmatige sector dat de grotere collecties sierwatervogels ook gevaccineerd kunnen worden om beperkingsgebieden te voorkomen. Daarom moet zeker een vaccin voor deze groep worden getest onder veldomstandigheden. Een eerste-dag-vaccin is voor deze groep geen optie.”

Het ziet er dus naar uit dat het nog wel even kan duren voor we kunnen gaan vaccineren op de stads- en kinderboerderijen…

Wil je meer weten over het voorkomen van vogelgriep bij je vogels? KleindierNed heeft veel informatie hierover op een overzichtelijke manier onder elkaar gezet (klik hier).

Bijeenkomst ‘Doden van dieren’

Op de aankondiging van deze bijeenkomst(en) kregen we al veel positieve reacties en daarom gaan we er op korte termijn mee aan de slag. Twee ervaren dierenartsen hebben zich beschikbaar gesteld om deze bijeenkomsten te leiden: Sible Westendorp en Harry Arts.

Maar waar en wanneer? Dat gaan we bepalen op basis van jullie reacties. Hoeveel belangstelling is er en waar komen de deelnemers vandaan? Is er voldoende belangstelling om deze bijeenkomsten op meerdere plaatsen in het land te organiseren? Vragen waarop we van jullie op korte termijn antwoord hopen te krijgen.
Dus: wil je deelnemen aan zo’n bijeenkomst? Geef je dan snel op via secretariaat@vskbn.nl en vermeld daarbij ook je woonplaats.

Gaan we LOS?

Gaan we verder als vakgroep binnen LOS of blijven we toch een zelfstandige vereniging? Op die vraag moet de komende maanden een antwoord komen. Het bestuur hoopt van harte dat de vSKBN die overstap kan maken, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de leden en bij LOS.
Als we het samen eens worden, is er veel werk aan de winkel. Zo’n fusie heeft heel wat voeten in de aarde en we willen er natuurlijk voor zorgen dat alles goed verloopt.
Maar voordat we aan de slag gaan met het voorbereiden van alle stukken moet er nog een antwoord komen op een heel belangrijke vraag: kan er binnen LOS een speciale medewerker komen voor de vakgroep stads- en kinderboerderijen? Zo’n medewerker met verstand van de zaken die voor ons belangrijk zijn, is cruciaal voor een goed functionerende vakgroep. Het zou dus voor ons een breekpunt kunnen zijn als die er niet komt.
Deze vraag ligt nu bij LOS. We verwachten op redelijk korte termijn een beslissing hierover. Waarschijnlijk weten we eind van deze maand meer.
Wordt vervolgd dus…

Reacties op gestegen energiekosten

In de vorige nieuwsbrief hebben we gevraagd in hoeverre de gestegen energiekosten consequenties hebben voor de verschillende kinderboerderijen. De binnengekomen reacties op deze vraag waren heel wisselend. Een paar voorbeelden:

Voor ons is dit inderdaad heel erg uitgepakt: normaal betaal ik € 87,- voorschot per maand en vanaf november is dit € 500,- per maand geworden. Uiteraard niet op te brengen.

Wij verwachten gelukkig bij ons geen grote financiële problemen door het stijgen van de energieprijzen. Ons gasgebruik is laag omdat wij maar één gebouw met gas verwarmen. Met elektra blijven wij ook binnen de 2900 kWh, maar dat zal mede afhangen van het aantal nieuwgeboren lammeren en rode warmtelampen die dan 24/7 branden…

Wij hebben een 3-jarig contract bij een energieleverancier, dus daar zit niet ons financieel probleem.
Het zijn echter de andere kosten, die bijna allemaal met 10% omhoog gaan volgend jaar.
Zoals de personeelskosten, afvalheffing etc

Dank voor jullie reacties! Vanuit LOS is al met succes gelobbyd voor compensatiemogelijkheden voor speeltuinen. Dave Ensberg (bestuurder van LOS/directeur-bestuurder Jantje Beton) heeft toegezegd zich in te zullen zetten om ook de kinderboerderijen hierbij specifiek genoemd te krijgen.

De middelen komen naar verwachting in maart 2023 beschikbaar aan gemeenten. In de tussentijd wordt per gemeente gewerkt aan plannen om deze middelen op de beste manier te verdelen. Het is dus belangrijk om hierover nu al goed in contact te blijven met je gemeente!

Huis- en hobbydierenlijst

De vSKBN heeft gereageerd op de consultatie van LNV in het kader van de huis- en hobbydierenlijst. Hierin ondersteunen we de reactie van KleindierNed en vragen we speciaal aandacht voor de situatie van de stads- en kinderboerderijen.
Wil je onze hele reactie lezen? Klik dan hier.

Workshops KLN

In het kader van het 125-jarig bestaan van Kleindier Liefhebbers Nederland organiseert de KLN op zaterdag 21 januari diverse interessante workshops tijdens de Noord Show in Hardenberg. Zo zijn er workshops over wet- en regelgeving, dierenwelzijn, vaccinatie van pluimvee, doden van dieren en duurzame fokkerij.
Heb je interesse? Meer informatie vind je hier.