Huis- en hobbydierenlijst

Het zal niemand ontgaan zijn, onlangs is de nieuwe huis- en hobbydierenlijst besproken in de Tweede Kamer. Daarbij werd onze angst bewaarheid: ondanks alle pogingen van KleindierNed, de vSKBN en veel andere partijen is de minister niet voornemens om het voorstel aan te passen.

Hoe dan ook, wij realiseren ons dat dit erg grote gevolgen heeft voor vooral hertenkampen, maar ook voor houders van chinchilla’s, eekhoorns, degoes en andere dieren. Is daarmee de kous af? Gelukkig niet!
Allereerst moet de besluitvorming in de Kamer nog plaatsvinden. Wellicht heeft de maatschappelijke commotie sommige Kamerleden toch op andere gedachten gebracht. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan zal ook deze lijst weer aan de rechter worden voorgelegd. Deze heeft ook de twee eerdere lijsten naar de prullenbak verwezen en wij hopen natuurlijk dat dat ook deze keer het geval zal zijn.
De juriste die de eerste zaken heeft behandeld is in ieder geval vol vertrouwen.
Maar zo ver is het nog niet. Het woord is nu eerst aan de politiek.

Brochure vogelgriep

“Het duurt al zo lang… maar het risico is echt nog niet voorbij! Niets doen is geen optie. Tussen 1 augustus 2022 en 1 december 2022 raakten alleen al 14 hobbyhouderijen met meer dan 50 dieren besmet plus een onbekend aantal met minder dan 50 vogels. Achteraf zeggen deze houders: ‘Als ik had geweten dat mij dit zou overkomen, had ik vast betere maatregelen getroffen.’”

Zo begint de digitale folder over vogelgriep, die KleindierNed kort geleden publiceerde. Het is een kort en overzichtelijk verhaal geworden met foto’s die helder en simpel aangeven wat je zelf kunt doen om besmetting van dieren op je boerderij zoveel mogelijk te voorkomen. Belangrijke informatie dus voor alle beheerders en dierverzorgers! Daarom hebben we hem voor jullie op onze site gezet.
Om te lezen: klik hier.

Kinderboerderijen Rookvrij

Samen op weg naar een rookvrije generatie in 2035: ook voor de stads- en kinderboerderijen ligt hier een verantwoordelijkheid. In de brief die Staatssecretaris van Ooijen van VWS hierover in december
aan de Tweede Kamer stuurde, werden we zelfs specifiek genoemd.

In die brief geeft de staatssecretaris o.a. aan dat het kabinet het rookverbod vanaf 2025 verder wil uitbreiden. Meer duidelijkheid is er op dit moment nog niet, maar de mogelijkheid bestaat dat ook kinderboerderijen hierin betrokken worden. Voor boerderijen die nog niet rookvrij zijn, is het dus de hoogste tijd om ermee aan de slag te gaan. Hulp nodig? Stuur dan een berichtje aan secretariaat@vskbn.nl. Wij helpen je graag verder.
De complete brief van de staatssecretaris vind je hier.

Podcast konijnen

Sinds november vorig jaar is er een interessante podcast te beluisteren over konijnen. Deze wordt gemaakt door Bernice Muntz en is bedoeld voor de ondersteuning van konijnprofessionals. Bernice is o.a. academiemanager van de Konijnen Academie en heeft diverse boeken geschreven over konijnen en cavia’s.

In de podcast komen verschillende onderwerpen naar voren die ook voor beheerders en dierverzorgers van stads- en kinderboerderijen interessant kunnen zijn. Een kleine greep: E-cuniculi, koppelen konijnen, waarom moeten konijnen altijd samen gehouden worden, maag- en darmproblemen, dwangvoeding en verzorging.
Geïnteresseerd? Klik dan op deze link.

Maandelijkse update LOS

We hadden jullie nu graag willen melden dat er binnen LOS een betaalde medewerker zou komen voor de vSKBN, waarmee de weg open lag voor een fusie per 1 januari 2024. Helaas is het nog niet zover. LOS heeft weliswaar de intentie uitgesproken dat men dit wil realiseren, maar moet om financiële redenen nog een slag om de arm houden.
Dat betekent dat LOS de komende periode op zoek gaat naar structurele inkomsten vanuit subsidies of sponsoring waarmee de nieuwe medewerker gefinancierd kan worden. Helaas zijn dit meestal geen trajecten die heel snel tot resultaat leiden, dus we moeten er rekening mee houden dat het nog zeker een half jaar duurt voordat hierover duidelijkheid is.

Zolang kunnen en willen we echter niet wachten met de voorbereidingen. Er moet nog veel gebeuren en we willen voldoende tijd nemen om alle stappen weloverwogen en in goed overleg met de leden te doorlopen. Daarom heeft het bestuur besloten om nu toch alvast van start te gaan met het voorbereiden van al die stukken die nodig zijn voor een fusie. We doen dat in het vertrouwen dat LOS in staat zal blijken deze hobbel te nemen. Dit alles betekent wel dat het niet haalbaar zal zijn om in april een ALV te organiseren waarin al die stukken worden voorgelegd. Dat zal pas op een later moment dit jaar kunnen gebeuren.
We houden jullie vanaf nu maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd dus….

Save the date 13 April

Het wordt dan misschien geen ALV zoals we die voor ogen hadden, maar wel een interessante en praktische ledendag. Op een verrassende locatie gaan we met elkaar in gesprek over verschillende thema’s die belangrijk zijn voor de stads en kinderboerderijen. Op de agenda staan wat ons betreft in ieder geval de punten ‘Dierenwelzijn’ en ‘Fusie met LOS’. Heb jij onderwerpen waar je graag met je collega’s over wilt praten? Laat het ons weten via secretariaat@vskbn.nl, dan kunnen we ook jouw punten wellicht meenemen.
Reserveer in ieder geval de datum, want hier wil je vast en zeker weer bij zijn!

Workshop Doden van Dieren

Er blijkt heel veel belangstelling voor de workshop. Er hebben zich inmiddels zoveel mensen aangemeld dat we deze al in 4 plaatsen denken te kunnen gaan organiseren.
Ben jij ook geïnteresseerd, maar heb je je nog niet aangemeld? Doe dat dan snel via secretariaat@vskbn.nl.