Op 23 augustus is door de vSKBN een enquête uitgezet onder de leden waarvan nog niet bekend was of ze rookvrij zijn. In totaal hebben 41 kinderboerderijen een reactie gegeven. Een groot deel van de kinderboerderijen (41%) gaf aan rookvrij te zijn. Maar hiervan was dit nog niet centraal bekend. Ook zijn er behoorlijk veel boerderijen al bezig om rookvrij te worden (44%) . Slechts 15,4% geeft aan zich nog niet verdiept te hebben in de stappen om rookvrij te worden. In het laatste geval is ‘nog geen tijd voor gehad’ de meest aangegeven reden.
Bij de groep ‘mee bezig’ is aangeboden om te helpen bij het nemen van hobbels of eventueel zijn gratis rookvrije borden te verstrekken als er nog maar een klein stapje genomen diende te worden.

Ruim 150 kinderboerderijen rookvrij
Inmiddels zijn al ruim 150 kinderboerderijen dus rookvrij en dit aantal is groeiende. KinderboerderijenActief is een van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord en zet zich in voor rookvrije kinderboerderijen. De organisatie streeft ernaar om uiterlijk 2020 alle 400 kinderboerderijen in Nederland rookvrij te maken.
Samen met verschillende partijen waaronder Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, NUSO, Alliantie Nederland Rookvrij en natuurlijk gemeenten wordt er gewerkt aan deze ambitie.

Meer informatie op de website van de VNG: https://vng.nl/onderwerpenindex/openbare-gezondheid/nieuws/al-150-kinderboerderijen-rookvrij