Over onze boeiende relatie met (klein)dieren

Op 16 mei vindt het symposium ‘Dierenwelzijn in goede handen bij de (klein)dierenliefhebber’ plaats in Utrecht. Dit is een gezamenlijk initiatief van K.N.V. Ornitophilia en de Stichting Zeldzame Huisdieren. Aanleiding is het 125 jarig jubileum van K.N.V. Ornitophilia. Deze dag draait om de betrokkenheid van de liefhebbers bij het dierenwelzijn. Tijdens dit symposium worden de maatschappelijke ontwikkelingen rondom dierenwelzijn besproken.

K.N.V. Ornithophilia staat voor 125 jaar passie voor het houden en fokken van (klein-)dieren als liefhebberij. Een liefhebberij die serieus wordt genomen omdat daardoor oude dierenrassen blijven bestaan. Desondanks zijn er steeds vaker negatieve geluiden vanuit de maatschappij. Ornithophilia ziet daarin de uitdaging om met dierenliefhebbers over dierenwelzijn te praten. Dat is een bijzondere manier om een jubileum voor de dierenliefhebberij aandacht te geven. Doelgroep van deze dag zijn alle liefhebbers van (klein)dieren. Zij willen aandacht geven aan de verantwoorde manier waarop zij bijzondere dieren en rassen houden en fokken in deze tijd.

Een nieuw verbond tussen mensen en dieren
“De positie van het dier in onze maatschappij verandert. De opstelling van de mens als heerser over dieren maakt geleidelijk plaats voor een houding die gekenmerkt wordt door betrokkenheid bij dieren en acceptatie van hun eigenheid. De toegenomen aandacht vanuit de maatschappij voor dierenwelzijn maakt ook dat zij steeds hogere eisen gaat stellen aan dierhouders.” Dat stelde de Raad van Dieraangelegenheden (RDA) vorig jaar in het rapport ‘De Staat van het Dier’.
De RDA vindt dat er een beweging gemaakt moet worden naar het accepteren en respecteren van de eigenheid van dieren, met hun soorteigen gedragsrepertoire en behoeften. Vanuit dat perspectief moet volgens de RDA kritisch gekeken worden naar de huidige praktijk. RDA voorzitter Jan Staman zal op 16 mei hierop dieper ingaan. Zijn uiteenzetting gaat vooral over de relatie tussen mensen en kleindieren, de verhouding van dierenliefhebberij ten opzichte van de maatschappij en hoe hiermee om te gaan.

Samen werken aan een “Duurzaam en verantwoord samenleven van mensen en dieren“
Dat is waar het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) voor staat als samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research). Namens CenSAS zal Franck L.B. Meijboom op 16 mei een presentatie verzorgen. Hij is Universitair Hoofddocent Ethiek van mens-dier interacties.
“De een vindt dat mensen dieren niet zomaar mogen gebruiken als voedsel, de ander ziet dieren vooral als bron van inkomsten. Zoveel opvattingen en zoveel belangen. Dat vraagt om een brede aanpak die wetenschappelijk is onderbouwd én voldoet aan de wensen vanuit de maatschappij.”

Liefhebbers aan het woord
Tijdens het symposium worden deelnemers aangezet tot nadenken over hun liefhebberij. Door speciaalclubs en (ras-)verenigingen is overigens al veel aandacht besteed aan dierenwelzijn. Het onderwerp wordt al lang serieus genomen. Er zijn positieve praktijkvoorbeelden van verenigingen die het verantwoord fokken en houden van kleindieren stimuleren. Deze voorbeelden krijgen op het symposium ruim de aandacht. Dierhouders wordt daarvoor een podium geboden. Iedereen is uitgenodigd om daarover met elkaar te praten.

Meer informatie over de dag:
De deelname aan het symposium zal ongeveer € 20;- per persoon gaan kosten. Daarin is de lunch en koffie en thee in begrepen. Om de organisatie (en de verwachte opkomst) in goede banen te leiden bieden wij alvast gelegenheid om u nu al aan te melden. Een voorinschrijving is mogelijk op https://szh.nl/artikelen/evenementen/symposium-dierenwelzijn-in-goede-handen-bij-kleindierenliefhebber/  Deelname is pas definitief na betaling.

Foto: Franc Beekmans