Het voorjaar is van oudsher een van de drukste tijden op de kinderboerderij. Dat betekent veel jonge dieren, veel bezoekers en daarmee een flink deel van de broodnodige jaarinkomsten. Nu door de coronacrises deze opbrengsten wegvallen, breken voor veel kinderboerderijen onzekere tijden aan. Immers, veel vet zit er meestal niet op de financiële ribben…

Er bestaan weliswaar diverse regelingen voor bedrijven om gederfde inkomsten en personeelskosten (deels) vergoed te krijgen, maar de kinderboerderijen blijken hierin veelal tussen wal en schip te vallen. Bovendien is het voor veel beheerders lastig hun weg te vinden in het woud van regels en rechten.

Gitta Bessem van kibo De Werf in Watergraafsmeer heeft voor haar boerderij uitgezocht wat de mogelijkheden zijn en wil haar bevindingen graag delen met alle andere vSKBN leden.

Er zijn twee regelingen waar wij ons kunnen melden:

De eerste is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers in dienstverband: de Noodmaatregel Overbrugging Werknemers (NOW). Deze vervangt de regeling werktijdverkorting, loopt via het UWV en is per 6 april van kracht. Je moet wel minstens 20% omzet verlies hebben om in aanmerking te komen. En je werknemers moeten door de omstandigheden niet kunnen komen werken. Er wordt steeds gesproken over ‘ondernemers’, maar dit mag, begreep ik van de KvK, geïnterpreteerd worden als organisaties met ‘bedrijfsmatige activiteiten’. Meer informatie vind je hier:
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Verder is er een tegemoetkomen van € 4000,- voor gederfde inkomsten voor een aantal branches, waar kinderboerderijen niet voor in aanmerking komen. Ofwel: onze SBI code is niet erkend. Inmiddels is er de mogelijkheid om te verzoeken ook deze SBI code op de lijst van erkende branches op te nemen. De KvK geeft aan dat als een code door meerdere organisaties als ‘missend’ wordt opgegeven, er een kans is dat deze wordt toegevoegd. De vraag is dan ook of wij dit allen willen doen. Let op: dit moet per organisatie gedaan worden. De SBI-code voor kinderboerderijen is: 91.04.1. Ga voor jezelf na of je hieronder valt of toch onder een andere code (bv maatschappelijk werk). Geef dan hier met reden aan dat je wilt dat jouw SBI code op de lijst wordt opgenomen:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

Je SBI code vindt je bij de KvK inschrijving. Hier kun je je SBI code ook opzoeken:
https://sbi.cbs.nl/cbs.typeermodule.typeerservicewebapi/content/angular/app/#/